Regulamin, RODO

Regulamin serwisu zlobek5.pl:

1. Strona działająca pod adresem www.zlobek5.pl jest prowadzona przez Żłobek Samorządowy nr 5, z siedzibą os. Willowe 2, 31-901 Kraków, zwana dalej Placówką zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Krakowa.
Użytkownik -osoba odwiedzająca stronę internetową, mogąca przeglądać jej zasoby oraz korzystać z jej możliwości,
Pliki cookies- małe pliki tymczasowe lub stałe pozwalające na poprawne funkcjonowanie strony internetowej.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: zlobek5.pl, www.zlobek5.pl
Operatorem serwisu jest: Żłobek Samorządowy Nr 5, os. Willowe 2, 31-901 Kraków, tel. +48 12/ 644 24 43
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: zlobek5@mjo.krakow.pl
Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie jest Inspektor Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Imię i nazwisko – Agnieszka Sowa
Adres siedziby IOD – ul. Sarego 4, 31-048 Kraków
Adres mailowy – inspektor5@mjo.krakow.pl

Operator serwisu wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
– Statystyka odwiedzin serwisu,
– Prezentacja oferty lub informacji w odpowiedzi na zapytanie mailowe Użytkownika,
– Odpowiedzi na zgłoszenie awarii serwisu.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Dane gromadzone na temat Użytkowników:
Serwis gromadzi następujące dane Użytkowników odwiedzających serwis:
– adres IP urządzenia Użytkownika;
– informacje o odwiedzonych stronach serwisu;
– czas nadejścia zapytania od użytkownika do serwera;
– czas wysłania użytkownikowi odpowiedzi przez serwer;
– nazwę urządzenia użytkownika;
– informacje o błędach;
– adres URL strony, z której użytkownik trafił do serwisu (tylko w przypadku wejścia do serwisu poprzez link bezpośredni);
– informacje o konfiguracji przeglądarki użytkownika i zainstalowanych w niej wtyczkach;
– informacje o niektórych parametrach systemu operacyjnego użytkownika (m.in. nazwa i wersja systemu);
Serwis nie stosuje profilowania.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora.

Serwis umożliwia logowanie do strefy chronionej hasłem, bez możliwości wprowadzania w niej jakichkolwiek danych osobowych osoby logującej się/zalogowanej. Miejsca logowania jaki cały serwis są chronione w warstwie transmisji szyfrowanej (certyfikat SSL). Dzięki temu dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Hasła są przechowywane w postaci kodowanej. Funkcja kodująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: idhosting.pl firmy IntegraDesign Mariusz Barczyk z siedzibą w 42-216 Częstochowa, al. Niepodległości 48/40.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
– firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
– upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony;
– firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych/statystycznych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
– dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

7. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu jeśli jest dostępne), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
– realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www serwisu oraz pełnej jego funkcjonalności.
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera


Regulamin w obecnej wersji wchodzi w życie 01.10.2020r.


Skip to content