Grupa 1

     Do I grupy w naszym żłobku uczęszczają maluchy pomiędzy 5 a 12 miesiącem życia. Nasza grupa liczy 15-ro dzieci, nad którymi opiekę sprawują 3 opiekunki i pani salowa. Każdego dnia poprzez zabawę dbamy o zaspokojenie potrzeb naszych podopiecznych dostosowując do ich wieku sposób nauki jednocześnie rozwijając ich możliwości psychofizyczne.

Propozycje dla dzieci:

Idzie rak nieborak Tu paluszek, tam paluszek Lata osa koło nosa
Żabki Kotki dwa Kotek myje łapki
Skip to content