Grupa 2

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na Luty

1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe przy śpiewie piosenek „Rozruszanka”, „Eskimosek”

2. Zabawy kształtujące mowę
– ćwiczenia oddechowe,
– ćwiczenia słuchowe.

3. Nazywanie i utrwalanie czterech podstawowych kolorów
-czerwony, żółty, zielony, niebieski.

4. Kształtowanie nawyków grzecznościowych oraz higienicznych poprzez wdrażanie do mycia zębów i rąk

5. Doskonalenie umiejętności
– posługiwania się łyżką,
– picia z kubka,
– zasuwania za sobą krzesła.

6. Ćwiczenia manualne i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjneGaleria prac dzieci:


Skip to content