Grupa 2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na Czerwiec

1. Organizacja szczególnej, radosnej i wesołej atmosfery w Dniu Dziecka (ciekawe zabawy, śpiewanie piosenek, tańce przy muzyce).

2. Zwrócenie uwagi na „Święto Taty”:
– nauka piosenki „Mama i Tata”,
– zdobienie wyciętych „muszek” dla Taty.

3. Utrwalanie nawyków higienicznych, grzecznościowych oraz samodzielności dzieci.
– doskonalenie umiejętności samodzielnego posługiwania się łyżką, picia z kubeczka, sprzątania zabawek oraz zasuwania krzesełka za sobą.

4. Powtarzanie wszystkich poznanych w ciągu roku piosenek i wierszyków.
– nauka nowych piosenek o tematyce wakacyjno-letniej: „Niech żyją wakacje, „Duża piłka”.

5. Częste organizowanie zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.Galeria prac dzieci:


Skip to content