Grupa 2

Zamierzenia wychowawcze na miesiąc Listopad

1. Ćwiczenia na sali wyrabiające sprawność fizyczną (bieg, przykucanie, wymach rąk) i umiejętności swobodnego poruszania się po sali.

2. Utrwalanie poprzez częste śpiewanie poznanych piosenek: „Pada deszcz”, „Grzybki”, „Szedł Listopad”, „Jagódki”.

3. Rozmowy z dziećmi na temat jesieni (kolor liści, opady deszczu, wiejący wiatr).
-organizowanie zabaw mających związek z jesienią(zbieranie liści, kasztanów).

4. Wprowadzenie nowej piosenki „Wietrzyk psotnik”. Naśladowanie ruchów wynikających z piosenki.
Malowanie farbami Grzybka.
-przygotowane wzory grzybka dzieci malują farbami.Galeria prac dzieci:


Skip to content