Grupa 2

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze na Marzec

1. Przywitanie Pani Wiosny:
– śpiewanie piosenki „Przyszła wiosna do niedźwiedzia”,
– pokazywanie obrazków sytuacyjnych przedstawiających nadejście wiosny: słońce, zielona trawa, ptaszki, kwiaty.

2. Wzbogacenie słownictwa poprzez nazywanie przedmiotów z otoczenia.

3. Organizowanie zajęć ruchowych mających na celu wszechstronny rozwój dziecka:
– bieg,
– marsz,
– zbieranie drobnych piłeczek do wiaderek.

4. Zapoznanie i osłuchanie z nowymi piosenkami:
– „Leci marzec”,
– „Wiosna tuż, tuż”.

5. Podejmowanie pierwszych prób odzwyczajania od pampersa dzieci do tego gotowych.


Galeria prac dzieci:


Skip to content