Grupa 3Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na Luty

    1. Karnawał
  – przygotowanie zabawy karnawałowej,
  – nauka piosenek „Nazywają mnie poleczką”, „Bal w żłobeczku”.

  2. Świat bajek
  – zapoznanie dzieci z najpopularniejszymi bajkami – czytanie i opowiadanie,
  – rozpoznawanie rekwizytów związanych z daną bajką,
  – wdrażanie do prawidłowego korzystania z książek.

    3. Nasze zabawki
  – przyzwyczajenie dzieci do korzystania z zabawek i sprzętu zgodnie z ustalonymi regułami,
  – ukazanie skutków niewłaściwej zabawy,
  – wdrażanie do odkładania zabawek na ustalone miejsce po skończonej zabawie oraz do szanowania zabawek.

    4. Dostrzeganie użyteczności pracy ludzi
  – policjant, strażak, lekarz, nauczyciel, mechanik, sprzedawca, itp…
  – podkreślenie znaczenia pracy tych osób dla nas wszystkich

  5. Nauka i śpiewanie piosenek o tematyce zimowej
  – „Zima zła”, „Eskimosek”, „Sopelek”.Galeria prac dzieci:

Skip to content