Grupa 3

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na Maj

1. Kwitnące sady
– uświadomienie znaczenia owadów i zwierząt dla przyrody,
– oglądanie ilustracji kwitnących sadów,
– wyjście do ogrodu – obserwowanie kwitnących drzew oraz krzewów,
– wzbudzanie szacunku dla przyrody (zwrócenie uwagi na jej ochronę),
– malowanie kwitnących drzew.

2. Moja Rodzina
– oglądanie ilustracji pt. „Moja rodzina” – wdrażanie dzieci do swobodnych wypowiedzi na temat rodziny, wyrabianie szacunku dla rodziców,
– opowiadanie z pacynką „Mój braciszek”- wpajanie dzieciom pozytywnego stosunku do młodszego i starszego rodzeństwa,
– „Pomagamy w domu” – zabawa tematyczna – rozbudzenie w dzieciach uczuć rodzinnych i więzi emocjonalnych.

3. Dzień Mamy
– zwrócenie uwagi na święto naszych mam- rozmowa z dziećmi, przygotowanie laurek,
– wyzwalanie potrzeby okazywania swoim bliskim serdecznych uczuć zarówno w słowach jak i w działaniu,
– nauka piosenek m.in. „Mama i Tata”.
Galeria prac dzieci:Galerie i filmy do ściągnięcia
Skip to content