Misja

Misją Żłobka Samorządowego nr 5 jest „wspieranie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej poprzez zapewnienie fachowej opieki pielęgnacyjnej, wczesnej edukacji i odpowiedniego wyżywienia”.

Zadaniem naszego żłobka jest przede wszystkim:
• stworzenie dzieciom prawidłowych warunków do rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego;
• zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej nad dziećmi, dostosowanej do ich potrzeb;
• poszanowanie podmiotowości dziecka;
• zaspakajanie potrzeb dziecka w szczególności poprzez kierowanie się:
– dobrem dziecka,
– poszanowaniem praw dziecka,
– koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez indywidualne oddziaływanie wychowawcze;
• zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa (fizycznego, psychicznego i zdrowotnego);
• organizowanie codziennych zajęć stosownie do wieku i umiejętności dziecka;
• współpraca z rodzicami w wychowaniu dziecka;
• zapewnienie dzieciom, w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego wyżywienia.

Wszystkie oddziaływania wychowawcze i zajęcia organizowane przez Opiekunki w poszczególnych grupach, mają na celu stymulować prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka. Stąd też wynika różnorodność prowadzonych zajęć i zabaw, wśród których można wyróżnić : m.in. zajęcia dydaktyczne, ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne, tematyczne czy umuzykalniające.
W pracy z dziećmi opieramy się na aktualnych osiągnięciach psychologii i pedagogiki, stosujemy m.in. zasadę bezpieczeństwa, indywidualizacji, akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem, metody aprobaty i pochwały oraz wykorzystujemy bezpieczne, a zarazem nowoczesne pomoce i zabawki.

W naszej placówce prowadzimy dodatkowe zajęcia:
• rytmiczno-muzyczne -dzieci prezentują program przygotowany na zajęciach rytmiki podczas okazjonalnych uroczystości tj. Dzień Babci i Dziadka oraz tzw. Dnia Rodziny;
• ruchowe- Przedszkoliada.pl -zajęcia z elementami: piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki;
• „mini teatrzyki”- kilka razy w roku.

Każda grupa posiada swoje sale: bawialnie, sypialnie, jadalnię oraz łazienkę, z odpowiednim wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb podopiecznych.
Na terenie naszego żłobka znajduje się ogród, gdzie w sezonie wiosenno-letnim dzieci korzystają z zabaw na świeżym powietrzu. Opiekę nad dziećmi sprawuje profesjonalny personel.

Nasz Żłobek współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz Biblioteką Filia nr 55.
Skip to content